Jesteśmy w III etapu Ogólnopolskiej Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich

wpis w: Aktualności | 0

Finalistki, Teresa Kozłowska i Agnieszka Trang Bidelska uczennice klasy 4 TFF, których opiekunem w przygotowaniach jest Pani Aneta Dytmar zakwalifikowały się do etapu centralnego OWiUF, które zostaną przeprowadzone przez Komitet Główny Olimpiady w Krakowie. 25 kwietnia zespół reprezentujący naszą szkołę będzie musiał rozwiązać test jednokrotnego wyboru zawierającego 20 pytań a następnie przystąpić do kolejnej części zmagań. Druga cześć zawodów centralnych ma charakter praktyczny. Uczennice będą musiały przygotować projekt a następnie wykonać stylizację pt. „Wiosna”. Członkowie Komitetu Głównego ocenią wykonanie i prezentację stylizacji.

Laureatami zostaną 3 zespoły, które zdobyły łącznie najwyższą liczbę punktów zajmując kolejno I, II i III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają tytuł finalisty.

Trzymam kciuki na Nasze uczennice!