Sztuka antyczna

18 października uczniowie klasy 1TMB uczestniczyli w lekcji muzealnej „Sztuka grecka i rzymska”
w Muzeum Narodowym. Lekcja ta była rozwinięciem i uzupełnieniem szkolnych zajęć z historii, języka polskiego i plastyki. Młodzież zobaczyła porządki architektoniczne i style w greckim malarstwie wazowym. Przyjrzała się rzymskim kopiom dzieł greckich rzeźbiarzy, takich jak Fidiasz, Poliklet i Lizypa, a także dowiedziała jaki wpływ na literaturę, sztuki plastyczne, filozofię i politykę zachodniej cywilizacji miała kultura antyczna.