Sztuka średniowieczna

wpis w: z_humanistyczny | 0

    21 października uczniowie z oddziału 1TFC zwiedzili wystawę: Ikonografia średniowiecza. W czasie lekcji muzealnej poznali wpływ teocentryzmu na sposób interpretacji rzeczywistości w dobie średniowiecza. Zwrócili uwagę na wyjątkowe przykłady gotyku :Poliptyk Zwiastowania z Jednorożcem i Pasja z kaplicy Krappów. Ekspozycja pomogła zrozumieć różnice pomiędzy gotykiem a stylem romańskim w sztuce. Młodzież również podziwiała wystawę sztuki egipskiej w galerii profesora Kazimierza Michałowskiego, który kierował wykopaliskami w Edfui Farras. Pozyskane treści były wsparciem dla realizacji podstawy programowej z języka polskiego i historii.