Najlepsza z Najlepszych

Zofia Szafraniak z 3TEG zajęła I  miejsce i została LAUREATEM Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.

17 marca 2022r.  o godz. 10.00 odbył się Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży zorganizowany przez Polietchnikę Łódzką  
i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

W III etapie udział wzięło 108 uczniów z 28 szkół  z całej Polski. 

Wyłoniono laureatów i finalistów, w tym pięciu uczniów z naszej Szkoły:

 

LAUREAT:

Zofia Szafraniak

 

FINALIŚCI:

Aleksandra Czerwińska – 3TDG

Marcin Łada – 3TDG

Dominika Łasek – 3TMA

Kacper Pieńczuk – 2TMB

 

Laureaci olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe, a także są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego (kwalifikacja MOD.03 i MOD.11) i z przedmiotów teoretycznych zawodowych otrzymują oceny roczne celujące.

Finaliści olimpiady także są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego (kwalifikacja MOD.03 i MOD.11) i z przedmiotów teoretycznych zawodowych otrzymują oceny roczne podwyższone o jeden stopień.

 

Młodzież przygotowała do olimpiady pani Iwona Włoskowicz na zajęciach koła zainteresowań „Odzieżowy zawrót głowy”.

Laureatce i finalistom serdecznie gratulujemy!