Lekcje geografii w Muzeum Geologii

Na początku września 2021r. uczniowie klas 3TLG,3TE,3TD oraz 4TMB i
4TE wzięli udział w lekcji geografii przeprowadzonej w Muzeum Geologii w
Warszawie. Uczniowie wykorzystując zasoby muzeum w interesujący sposób
powtórzyli wiadomości z zakresu dziejów Ziemi i geologii.