Zakończenie projektu Erasmus+ „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę”

wpis w: Erasmus+ | 0

W czerwcu 2021 r. zakończyliśmy nasz projekt Erasmus+ „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę”, rozpoczęty 01.11.2018 r.

Zrealizowaliśmy jedną mobilność z planowanych w projekcie dwóch. 20 naszych uczniów, 10 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 10 w zawodzie technik usług fryzjerskich, zrealizowało w maju 2019 r. 4-tygodniową mobilność i odbyło staże w rzeczywistych warunkach pracy w firmach branży przemysłu mody i w salonach fryzjerskich w Sewilli w  Hiszpanii.

Działania projektowe zrealizowaliśmy przy współpracy z naszą międzynarodową organizacją pośredniczącą euroMind. Druga mobilność, zaplanowana na maj 2020 r., ze względu na siłę wyższą pandemię COVID-19, została w tym terminie anulowana, projekt przedłużono o 12 miesięcy w celu umożliwienia uczestnikom odbycia staży w Hiszpanii w terminie późniejszym i przeniesiono tę mobilność do realizacji na czerwiec 2021 r.

Niestety ze względu na nadal trwającą w 2021 r. pandemię COVID-19, w nowym terminie mobilność również nie mogła się odbyć, została odwołana i w zaistniałej sytuacji siły wyższej, zwróciliśmy się do Agencji Narodowej z wnioskiem o wypowiedzenie umowy. Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania raportu końcowego naszego projektu na platformie MobilityTool+.