Konsultacje dla rodziców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Rodzice!

Pani Psycholog Ewa Banaszek opiekująca się uczniami naszej szkoły w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 zaprasza na indywidualne konsultacje rodziców uczniów, którzy przeżywają trudności związane z pandemią i powrotem do szkoły po okresie nauki zdalnej.

Poradnia organizuje również warsztaty dla rodziców pt. „Powrót uczniów do szkoły – jak rozmawiać i wspierać dziecko w sytuacji popandemicznej” dn. 15.06.2021, godz. 18:00-19:30, ul. Narbutta 65/71. Zgłoszenia chętnych przyjmuje sekretariat Poradni do dnia 10.06.2021 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Telefon do Poradni: 22 849-99-98