Raport końcowy z projektu

wpis w: PO WER | 0

W lipcu przesłaliśmy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nasz raport końcowy z realizacji projektu POWER VET „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu”. Po jego analizie, FRSE poinformowała nas, że zakres merytoryczny przygotowania uczestników do wyjazdu oraz wpływ projektu na uczestników i szkołę pozytywnie wyróżniły nasz projekt. Jego gruntownie przemyślana realizacja stworzyła poczucie świadomości i celowości wykorzystania środków unijnych w budowie prestiżu naszej placówki i w pomnażaniu jej potencjału edukacyjnego i kadrowego. Nasz projekt został wysoko oceniony pod względem realizacyjnym, z czego się niezmiernie cieszymy i bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego realizację.