Projekt PO WER VET „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” zakończony!

wpis w: PO WER | 0

Nasz projekt POWER VET „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” zakończył się 30 czerwca 2018 r. Dzięki jego realizacji nasi uczniowie zdobyli międzynarodowe doświadczenie zawodowe i wiedzę na temat irlandzkich trendów we fryzjerstwie i odzieżownictwie, systemu organizacji pracy i standardów zatrudnienia w irlandzkich przedsiębiorstwach oraz kultury obsługi klienta w wielokulturowej branży odzieżowo-fryzjerskiej. Podnieśli swoje kompetencje zawodowe, językowe, społeczne i świadomość międzykulturową. Nasza szkoła jako beneficjent projektu, nabyła cenne doświadczenie realizacyjne. Pracownicy wchodzący w skład zespołu projektowego zdobyli nowe doświadczenie związane z pisaniem wniosku, zarządzaniem realizacją projektu i przygotowywaniem wymaganej dokumentacji, organizacją działań projektowych, kwestiami księgowymi i rozliczaniem środków finansowych. Zmotywowało to nas do udziału w kolejnych projektach unijnych. Wzrosła jakość i efektywność nauczania zawodowego w naszej szkole. Wiedza nt. efektów zagranicznej mobilności naszych uczestników stała się impulsem dla nauczycieli przedmiotów zawodowych do wzmożonej kontynuacji pracy nad działaniami innowacyjnymi. W ramach rekrutacji zgłosiło się do naszej szkoły więcej chętnych niż w 2016r.