Stypendium Prezesa Rady Ministrów

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 27 listopada w auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to może otrzymać tylko jeden uczeń z każdej szkoły kończącej się egzaminem maturalnym, który uzyskał w danej szkole najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Z naszej szkoły stypendium otrzymała Aleksandra Waśniewska z 4TPMA. Gratulujemy!