Bohateron – podsumowanie

wpis w: Aktualności | 0

Uczniowie klasy IBSA wraz z wychowawcą Beatą Wach Mińkowską od września brali udział w ogólnopolska kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt BOHATERON w którym uczestniczyli miał na celu edukowanie młodego pokolenia bazując na historiach Powstańców. Zadaniem podstawowym projektu było wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i krzewienie postawy patriotycznej.
Uczniowie uczestniczyli w godzinach wychowawczych poświęconych Powstaniu Warszawskiemu i sylwetkom Powstańców. Przygotowali dla Powstańców kartki przekazane przez FUNDACJĘ SENSORIA spersonalizowali je na podstawie omówionych na godzinach wychowawczych notkach biograficznych. Dodatkowo do kartek uczniowie dołączyli swoje wspólne zdjęcie podpisane „Klasa IBSA pamiętamy”.
Podsumowaniem Akcji BohaterON włącz historię była wizyta młodzieży w Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie mieli możliwość wysłuchania opowieści Powstańców o ich trudzie i walce ale również codziennym życiu w czasie powstania. Uczestniczyli w projekcji filmu „Rzeź na Woli”, oglądali pamiątki i eksponaty zgromadzone w muzeum.
Była to dla nich lekcja historii, empatii i postawy patriotycznej.