W Muzeum Narodowym

wpis w: Aktualności, WIE | 0

Dnia 25 maja uczniowie Branżowej Szkoły Pierwszego stopnia w ramach realizacji WIE uczestniczyli w warsztatach na temat : Wpływ judaizmu na sztukę. Młodzież dowiedziała się , że judaizm miał ogromne znaczenie na kształt artystyczny całej ikonografii. Ortodoksyjna rabiniczna interpretacja Prawa Mojżeszowego zakazywała przedstawienia postaci ludzi i zwierząt. Elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej zostały ograniczone do ornamentyki roślinnej. W XIX wieku Żydzi zaczęli włączać się w nurt kultury europejskiej. Istotnym elementem określającym sztukę miało Żydowskie Oświecenie – Haskala. Sztuka żydowska powoli traciła sakralny charakter.
Warsztaty artystyczne umożliwiły poznanie twórczości : Chagalla i Modigliani. Najbardziej znanym artystą polskiego pochodzenia był Maurycy Gottielb. Malarz, który pracował nad obrazami będącymi realizacją pojednania polsko- żydowskiego przez sztukę. Stworzył dzieła religijne : Chrystus nauczający w Kafarnaum, Chrystus w świątyni, jak i historyczno – literackie : Jankiel cymbalista i Zosia, Kazimierz Wielki nadający prawa Żydom.
Uczestnicy projektu mieli możliwość odczytania dzieł przez różne konteksty : historyczne, religijne. Teksty ikonograficzne odzwierciedlały wpływy artystyczne obowiązujące w epoce oraz wrażliwość i mentalność malarzy.