W Polin

wpis w: Aktualności, WIE | 0

Dnia 26 marca uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia poznali ciekawą ekspozycję w Muzeum Historii Żydów Polskich. Zwiedzający udali się w podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. Dowiedzieli się, w jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie.
Młodzież zanurzyła się w historii opowiadanej przez zabytkowe przedmioty, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety. Zwróciła uwagę na burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas Zagłady aż do współczesności. Ekspozycja umożliwiła zapoznanie się z wszystkimi etapami historii narodu: od legend o przybyciu Żydów na ziemie polskie, przez pierwsze ich osadnictwo i rozwój kultury.
Największe wrażenie na uczniach wywołał Las Artystyczny, który zaprezentował legendę Po-lin o przybyciu i osiedleniu się Żydów w kraju Mieszka. Legendę, która wyjaśnia nazwę Polski w języku hebrajskim, która była inspiracją dla nazwy muzeum.
Narracyjny wykład zakończył spacer aleją Ireny Sendlerowej do Pomnika Powstańców Getta, poświęcony powstańcom, którzy bohatersko wystąpili przeciwko likwidacji getta przez hitlerowskie Niemcy.