Modelowanie komputerowe cząsteczek chemicznych i biologicznych

wpis w: Aktualności, z_scisle | 0

Jak wygląda model cząsteczek białek i innych struktur chemicznych mogli zobaczyć uczniowie klas pierwszych podczas wykładów ciekawej chemii na wydziale chemicznym UW.
14.03.2018 podczas wykładu „Modelowanie komputerowe cząsteczek chemicznych i biologicznych” prof. dr hab. Sławomir Filipek zainteresował uczniów pokazując jak przejść od wzorów sumarycznych przez pełne wzory strukturalne do modeli komputerowych cząsteczek.
Uczniowie mogli zapoznać się ze strukturą chemiczną różnych neuroprzekaźników, dowiedzieć jak działają i jaką rolę odgrywają enzymy i receptory w synapsach.
Uczniowie uświadomili sobie jak cienka jest granica między trucizną a lekiem oraz za jakie uczucia odpowiedzialne są poszczególne neuroprzekaźniki.