Statystyka wypożyczeń – styczeń 2023

Ranking czytelnictwa technikum:

1 miejsce – 3TMB
2 miejsce – 4TFF
3 miejsce – 4TCG

Ranking czytelników w poszczególnych oddziałach technikum:

oddziały pierwsze
oddziały drugie
oddziały trzecie
oddziały czwarte

Raport prezentujący średnią wypożyczeń w styczniu 2023 r.

Raport syntetyczny od września 2022 r. do stycznia 2023 prezentujący liczbę odwiedzin, wypożyczeń, rezerwacji i prolongat.

Mikołaj Kopernik – Patron Roku 2023

W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć jego postać i zasługi, na stałe obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – czytamy w uchwale. Ma też zachęcić młodych do inspirowania się tą niezwykle nowoczesną, jak na owe czasy, i niezwykle interdyscyplinarną postacią. W uchwale Senat zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika.

Skip to content