TALK TO BOOKS

Screen ze strony TALK TO BOOKS

Narzędzie „TALK TO BOOKS” zostało przygotowane przez firmę Google. Po wpisaniu zapytania narzędzie umożliwia otrzymanie cytatów z ponad 100 tysięcy dostępnych książek. TALK TO BOOKS funkcjonuje w języku angielskim i służy do odkrywania książek, przeglądania zawartości e-booków, interesujących tematów, wykorzystuje cytaty, ale nie tytuły i nazwiska autorów.

Skip to content