BIBLIOBOX – samodzielny zwrot wypożyczonych książek

Zasady dotyczące korzystania z biblioboxu do samodzielnego zwrotu książek wypożyczonych ZSOFIK nr 22 w Warszawie

1. Bibliobox ustawiony przy wejściu do biblioteki szkolnej umożliwia Użytkownikom biblioteki: uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych wyłącznie w tej placówce.

2Za pośrednictwem biblioboxu zwrot materiałów bibliotecznych możliwy jest w godzinach funkcjonowania szkoły.

3.Książki należy wkładać do biblioboxu pojedynczo.

4.Zwrot materiałów bibliotecznych dokonany za pośrednictwem biblioboxu zostanie odnotowany w systemie bibliotecznym następnego dnia roboczego w godz. 8:45-14:00. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki ZSOFIK nr 22 (np. dodatkowe dni zamknięcia, oddelegowanie na egzaminy zawodowe, maturalne, itp.) przekładają się odpowiednio na rejestrację zwrotu w systemie bibliotecznym.

5.Zaleca się Użytkownikom, by po dokonaniu zwrotu za pośrednictwem biblioboxu sprawdzili stan swojego konta (z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4.) logując się do katalogu online MOL NET+

https://m008384.molnet.mol.pl/

6. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do nauczyciela bibliotekarza: osobiście bądź mailowo: zsofk@eduwarszawa.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych.

7.Zwrot materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem biblioboxu nie zwalnia Użytkownika od zwrotu nieuszkodzonych materiałów bibliotecznych.

 

8.W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela bibliotekarza nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń w zwracanych materiałach bibliotecznych biblioteka może zastosować zapisy § 8 pkt 9 „Regulaminu Biblioteki Szkolnej”.

 

9.Korzystanie z biblioboxu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad, które obowiązują od dnia 1 września 2022 r.

Skip to content