Narodowe Archiwum Cyfrowe dla uczniów ZSOFiK

Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Lekcja w oddziale 1TFE

Jedną z form popularyzowania wiedzy o Archiwum, zasobie archiwalnym, historii regionu są lekcje archiwalne, skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dniu 29. września 2021 r. klasa 1TFE wraz z wychowawcą oraz nauczycielem bibliotekarzem wzięła udział w lekcji online pt. „Historia fotografii. Archiwalny powrót do przyszłości”. Lekcję poprowadziła p. Karolina Vyšata z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

Młodzież oddziału 1TFE dowiedziała się m.in. jakimi prawami rządzi się archiwum? Po co powstaje i dla kogo jest? Co tak naprawdę dzieje się za (zamkniętymi?) drzwiami magazynów archiwalnych? Spotkanie zostało poświęcone teorii i praktyce związanej z dokumentowaniem historii. 

Pani Karolina Vyšata z Narodowego Archiwum Cyfrowego zwróciła uwagę młodzieży na zagadnienia związane z kształtowaniem pamięci zbiorowej, osobistymi historiami, prawdą historyczną i jej współczesną interpretacją.

Konferencja online „Aktywizujące narzędzia cyfrowe w praktyce szkolnej”

„Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w dniu 28 września 2021 r. organizują konferencję online przeznaczoną dla dyrektorów oraz nauczycieli różnych typów szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz przedstawicieli administracji lokalnej z terenu Mazowsza.

Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości i korzyści jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej. Pokażemy, że wzięcie udziału w grancie TIK TO MY realizowanym w ramach Projektu „Lekcja: Enter” ułatwia szkołom wspieranie nauczycieli w tym zakresie. W czasie spotkania będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do projektu i jak wygląda wsparcie nauczycieli w jego ramach. Udział w konferencji jest bezpłatny” – jak podaje OEIiZK.

Cyprian Kamil Norwid – Patron Roku 2021

Zachęcamy do zapoznania się interaktywnymi materiałami dot. twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz zapraszamy do krótkiego testu wiedzy o Norwidzie.

24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida – poety, prozaika, dramaturga, rzeźbiarza i malarza. Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.

Cyprian Kamil Norwid nazywany jest „czwartym wieszczem”, „poetą państwowości polskiej”, „poetą kultury”, „poetą historii”, „poetą człowieczeństwa”, „poetą dialogu”, „poetą myśli”, „poetą sumienia”, „poetą Biblii”, „poetą milczenia”, „poetą smutku”, „poetą wysiłku”, „poetą pisma”, „poetą definicji”, „poetą ironii”, „poetą atomu” i „mistrzem niedopowiedzeń”, „poetą sentencjonalnym”, a także „starym poetą”, „poetą ruin” i „poetą wnętrza mieszkalnego” oraz „pisarzem wieku kupieckiego i przemysłowego”, jak również „poetą i sztukmistrzem”, „genialnym skąpcem słowa” i „wieszczem wolnej Polski”.

Świadomie przekraczał konwencje czasu i kultury, w których dane mu było żyć, był mistrzem posługiwania się językiem i twórcą znakomitych neologizmów. Jego twórczość zachwyca bogactwem słownictwa, różnorodnością gier słownych, inteligentną ironią i – co nie zawsze jest dostrzegane – wyrafinowanym humorem – jak podaje NCK.

KAHOOT - Test wiedzy o Norwidzie
Skip to content