Webinar: Kryzys stres pandemia i nauka zdalna – jak wracać do „normalności”

Zachęcamy do zapoznania się z webinarem  OEIIZK: „Kryzys stres pandemia i nauka zdalna – jak wracać do normalności”.

Webinar dotyczący siódmego kierunku polityki oświatowej państwa „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

„Kończący się rok szkolny był rokiem wyjątkowym i niezmiernie trudnym Otaczająca nas pandemia nie tylko zachwiała nasz poczucie bezpieczeństwa, zmusiła nas do przejścia na bardzo długo w stan nauki zdalnej, odcięła od kontaktów społecznych, zmusiła do zmiany sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ma to swoje odbicie w funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli. Podczas webinaru podpowiem, jak mądrze i spokojnie wracać do szkoły w nowym roku, jak odbudować relacje i motywację, i jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Aby zarządzać kryzysem trzeba go poznać” – OEIIZK w Warszawie.

Skip to content