Przypominamy! II edycja konkursu literacko-plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

Dziękujemy uczennicom klasy 3BSA- Zuzannie Kozińskiej oraz Weronice Sawickiej za stworzenie plakatów na temat związany ze Zbrodnią Katyńską. Prace plastyczne zostaną przekazane do Kancelarii Sejmu celem udziału w konkursie „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.

Przypominamy! Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece ZSOFiK do dnia 17 marca 2021 r. lub nadsyłać do 19 marca 2021 r. na adres Kancelarii Sejmu.

Skip to content