DYREKTOR

mgr Magdalena Jarosińska

WICEDYREKTORZY

mgr Ewa Mierzwa

mgr Ewa Wąsowska

KIEROWNICY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Agnieszka Kalinowska

mgr Małgorzata Kopczyńska

KIEROWNIK PRACOWNI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

mgr Anna Skolimowska – Dudek