XVI Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej

„Asymetria – NIE symetria”

Trendy w branży fryzjerskiej zmieniają się wraz z upływem czasu, oferując różnorodne możliwości dla poszukiwaczy nowych stylizacji. Zaobserwować można zjawisko, w którym konkretne fryzury okresowo tracą na popularności, po czym wracają w odświeżonej wersji. Jedno pozostaje bez zmian… dwa obozy formy fryzury: symetria i asymetria.

Jeden to równowaga między elementami, zgodność dwóch połówek. Drugi to brak optycznego środka czy lustrzanego odbicia – ASYMETRIA. Niejednakowość, która swój początek miała w XVIII wieku we fryzurze o nazwie – Lamballe. To już nie tylko bogactwo i wyrafinowanie, lecz fantazja i kreatywność. Zakłócenie symetrii ożywia wygląd, podkreśla nietuzinkowość. Asymetria, jako jedno ze znamion współczesności, króluje w modzie najwybitniejszych stylistów fryzur. Przeciwstawiają się klasycznej symetrii, która stała się zbyt nudna i pospolita.

Zestawienie dwóch światów: równowagi i chaosu to idealne rozwiązanie dla znudzonych prostymi formami fryzur kobiet. Pozwól i Ty wyróżnić się innym z tłumu i stwórz intrygujące uczesanie ukazując swoją indywidualność!

Konkurs organizowany pod patronatem honorowym:

patronaty zawodowe:

I. Postanowienia Ogólne

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa

Kontakt:
Sekretariat Szkoły tel/fax: (22) 849-62-18
e-mail: konkurs.zsofk@eduwarszawa.pl, www.zso.edu.pl

Miejsce Konkursu:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się: 19 marca 2024 r. w godz. 8.00 – 15.30

Karta uczestnictwa: do dnia 5.03.2024 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.zso.edu.pl, a następnie pobrać Kartę Uczestnictwa, którą po podpisaniu, z pieczątką szkoły należy zeskanować i przesłać na adres konkurs.zsofk@eduwarszawa.pl

Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatne.

Konkurs odbywa się w konkurencji damskiej (na modelce).

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie zawodowych pasji uczniów, zgodnych z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami;
 • kreowanie młodych liderów w branży fryzjerskiej;
 • promowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej;
 • trening umiejętności organizowania własnej pracy w celu wypełnienia określonego zadania;
 • uświadomienie uczestnikom Konkursu potrzeby ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie trwałych relacji między uczestnikami Konkursu.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z branży fryzjerskiej a także wytypowani przez zakład pracy, CECH młodociani pracownicy.
 2. Szkoła może wystawić max. 3 zawodników.
 3. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt. (materiały, aparaty fryzjerskie, model, dojazd, inne),
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestnika konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora (brak wody, prądu).
 6. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

IV. Komisja Konkursowa

 1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr 22).
 2. W skład Jury wchodzą:
  • nauczyciele zawodu,
  • członkowie CMC
  • fryzjerzy, styliści
  • pracodawcy,
  • przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
 3. Jury Konkursu ocenia wg kryteriów zawartych w karcie oceny i przyznaje nagrody.
 4. Ocena Jury jest ostateczna.

Objęcie patronatem konkursu (zawodów, turnieju) przez MKO nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

KATEGORIA – FRYZJERSTWO DAMSKIE
Fryzura upięcie –„Asymetria – Nie symetria”

I. Regulamin Konkurencji:

 1. Czas wykonania 120 minut
 2. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnym modelu/ modelce.
 3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich.
 4. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
 5. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów neonowych.
 6. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania pracy.
 7. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
 8. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury. Wszystkie dodatki nie powinny przekraczać 30% objętości fryzury.
 9. Do dyspozycji zawodników jest miejsce pracy z oświetleniem i podłączeniem do prądu oraz stanowisko myjące.

II. Ocena

 1. Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modela/modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
 2. Przy rejestracji zostaje nadany uczestnikowi numer stanowiska. Pod nadanymi numerami uczestnicy są przypisani w karcie ocen Jury.
 3. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
 4. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku zmiany numeru stanowiska.

III. Zwycięzcy konkursu:

 1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
 2. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.
 3. Dodatkowo zostaną wręczone wyróżnienia, przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.

Sponsorzy: