„Kształcimy zawodowców z pasją” rozpoczynamy rekrutację!

wpis w: Aktualności, Erasmus+ | 0

„Kształcimy zawodowców z pasją” –  projekt w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET)

Już od września rozpoczynamy rekrutację dla uczniów klas IV Technikum Odzieżowego
i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej do udziału w Projekcie w ramach Erasmus+  „Kształcimy zawodowców z pasją”. To okazja by zdobyć cenne doświadczenie zawodowe za granicą oraz poznać język i kulturę obcego kraju.

Podkreślić należy, że uczestnicy projektu wezmą udział w doskonaleniu zawodowym zgodnie z europejskimi standardami, wykorzystają w praktyce nowe poszukiwane na rynkach pracy umiejętności, nawiążą nowe znajomości, zwiększą mobilność, przyjmą postawy przedsiębiorcze, zdobędą kompetencje standardowe, nauczą się pracować w zespole, poznają walory kulturowe Hiszpanii.

Praktyki zawodowe w Hiszpanii zaplanowane został dla 15 uczniów kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich i technik przemysłu mody. Główne założenia projektu to podnoszenie kompetencji zawodowych oraz poszerzenie kompetencji językowych uczniów. Dodatkowo doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk kształcenia zawodowego. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego, których celem jest efektywne przygotowanie uczniów do życia i wykonywania pracy zawodowej, a także aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Już w najbliższych dniach znajdziecie tutaj Regulamin rekrutacji i wszystkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Projekt zakłada przeprowadzenie rekrutacji, zajęcia z przygotowania językowo-pedagogiczno-kulturowego, praktyki zawodowe u hiszpańskich pracodawców, monitoring, działania upowszechniające oraz ewaluację

Wniosek numer: 2023-1-PL01-KA121-VET-000126632

Kwota dofinansowania wynosi 54836 EUR