Zmiana składu Samorządu Uczniowskiego

W dniu zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych nastąpiła zmiana składu naszego Samorządu Uczniowskiego. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Kacper Gugała z klasy 1TFD. Kacper zastąpił na tym stanowisku Alicję Potocką, która z sukcesami ukończyła naszą szkołę.

Dodatkowo do sekcji kulturalno-rozrywkowej dołączyła Patrycja Mucha z klasy 3TFD.

Alicji dziękujemy za Jej zaangażowanie, pracę na rzecz szkoły i wsparcie dla młodszych Kolegów i Koleżanek, którzy zawsze mogli na Nią liczyć. Życzymy samych sukcesów!