„Piękni, zdolni, kompetentni” – tak to właśnie Wy!

Od 1 czerwca 2023 r. rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Piękni, zdolni, kompetentni”.
Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów Naszej szkoły. Udział w przedsięwzięciu ma na celu przede wszystkim nabycie nowych umiejętności, które mogą być gwarancją na bezkonkurencyjność na branżowym rynku pracy. W czasie trwania projektu uczniowie będą realizować zajęcia specjalistyczne, brać udział w stażach u pracodawców – umożliwi im to doskonalenie umiejętności praktycznych, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w przyszłości, współpracować z przedstawicielami branży odzieżowej i fryzjerskiej.
Również nauczyciele będą mieli szansę nabyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe. Działania podjęte w ramach projektu stanowią odpowiedź na wymagania stawiane przed pracownikami na współczesnym rynku pracy. Dzięki realizacji projektu uczniowie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności szczególnie pożądane u prężnie rozwijających się pracodawców. A doposażenie pracowni zawodowych w formie zakupu niezbędnego wyposażenia podniesie jakość oferty edukacyjnej szkoły, a uczniom zapewni warunki odpowiadające warunkom pracy na różnych stanowiskach w nauczanych branżach.