Dzień Bezpiecznego Internetu 07.02

Na terenie szkoły można znaleźć rozwieszone plakaty z QR kodami do treści dotyczących prywatności on-line oraz reagowania na cyberprzemoc

Uczniowie klasy 1 BA wykonali plakaty dotyczące zasad korzystania z Internetu, które chcieliby przekazać młodszym użytkownikom.