XV Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „Ikony mody”

Ikony stylu – niesamowite kobiety, którymi inspirował się cały świat. Sławne, piękne, utalentowane – to właśnie one wyznaczały światowe trendy. Te kobiety miały ogromny wpływ m.in. na definicję kobiecości czy „klasyków” w temacie stylizacji. Niektóre z nich wciąż nas inspirują, inne odeszły lub usunęły się z blasku fleszy… mimo to ich historyczne stylizacje wciąż stanowią swego rodzaju modową bazę, z której czerpią pokolenia.

Ostatnie dwieście lat to bardzo barwny czas w historii fryzjerstwa. Pojawiło się wiele nowych trendów, choć inspirowano się też wcześniejszymi epokami. Czy wiesz, jak czesano się w XIX wieku? Albo jakie fryzury były modne kilkadziesiąt lat temu?. Zainspiruj się tym co piękne i stwórz unikatowe dzieło na miano Ikony Mody.

Konkurs organizowany pod patronatem honorowym:

patronaty zawodowe:

I. Postanowienia Ogólne

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa

Kontakt:
Sekretariat Szkoły tel/fax: (22) 849-62-18 e-mail: konkurs.zsofk@eduwarszawa.pl, www.zso.edu.pl

Miejsce Konkursu:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się: 21 marca 2023 r. w godz. 8.00 – 15.30

Karta uczestnictwa: do dnia 10.03.2023 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.zso.edu.pl, a następnie pobrać Kartę Uczestnictwa, którą po podpisaniu, z pieczątką szkoły należy zeskanować i przesłać na adres konkurs.zsofk@eduwarszawa.pl

Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatne.

Konkurs odbywa się w konkurencji damskiej (na modelce).

II. Cele konkursu:

 • doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej
 • umożliwienie zawodnikom zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom
 • nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami z branży fryzjerskiej
 • promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego zawodnikom zdrową rywalizację i ukazanie własnego potencjału

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z branży fryzjerskiej a także wytypowani przez zakład pracy, CECH młodociani pracownicy.
 2. Szkoła może wystawić max. 3 zawodników.
 3. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt. (materiały, aparaty fryzjerskie, model, dojazd, inne),
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestnika konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora (brak wody, prądu).
 6. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

IV. Komisja Konkursowa

 1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr 22).
 2. W skład Jury wchodzą:
  • nauczyciele zawodu,
  • członkowie CMC
  • fryzjerzy, styliści
  • pracodawcy,
  • przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
 3. Jury Konkursu ocenia wg kryteriów zawartych w karcie oceny i przyznaje nagrody.
 4. Ocena Jury jest ostateczna.

Objęcie patronatem konkursu (zawodów, turnieju) przez MKO nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

KATEGORIA – FRYZJERSTWO DAMSKIE
Fryzura upięcie –„Ikony mody”

I. Regulamin Konkurencji:

 1. Czas wykonania 120 minut
 2. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnym modelu/ modelce.
 3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich.
 4. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
 5. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów neonowych.
 6. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania pracy.
 7. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
 8. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury. Wszystkie dodatki nie powinny przekraczać 40% objętości fryzury.
 9. Do dyspozycji zawodników jest miejsce pracy z oświetleniem i podłączeniem do prądu oraz stanowisko myjące.

II. Ocena

 1. Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modela/modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
 2. Przy rejestracji zostaje nadany uczestnikowi numer stanowiska. Pod nadanymi numerami uczestnicy są przypisani w karcie ocen Jury.
 3. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
 4. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku zmiany numeru stanowiska.

III. Zwycięzcy konkursu:

 1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
 2. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.
 3. Dodatkowo zostaną wręczone wyróżnienia, przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.

SPONSORZY: