Stypendia edukacyjne m.st. Warszawy

24 czerwca startuje nabór wniosków o stypendia edukacyjne m.st. Warszawy:

·         stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO może zostać przyznane najzdolniejszym uczniom uczęszczającym do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy;

https://edukacja.um.warszawa.pl/m-st-warszawa-stypendia-sapere-auso

·         o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą ubiegać się uczniowie, którzy mimo trudnych warunków materialnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne.

https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Pełna oferta stołecznych stypendiów, wraz ze szczegółowymi informacjami, dostępna jest w jednym miejscu – pod adresem: https://um.warszawa.pl/stypendia

Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium.