XIV Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „Siła koloru”

pod patronatem:

patronaty zawodowe:

Zamknij oczy i wyobraź sobie złote pole pszenicy w sierpniowy dzień, słońce unoszące się nad błękitną taflą jeziora. A teraz przypomnij sobie zimowe spacery pośród świątecznej ferii kolorów, czerwień mieszająca się z grantem, zieleń ze złotem. Cały otaczający nas świat to połączenie barw, które mają na nas ogromny wpływ. Czasem nas przyciągają i intrygują, innym razem zaś odpychają. Wpływają na nasze samopoczucie, zachowanie, na podejmowanie decyzji. Barwa to potężne narzędzie w komunikacji, dzięki któremu możemy pokazać swoje emocje, pokazać kreatywność w połączeniu ze sobą nietuzinkowych zestawień kolorystycznych.

Ostatnie miesiące nie były łaskawe dla naszej fryzjerskiej twórczości ze względu na pandemie. Żyjemy w czasach ciągłych przemian i czasu wychodzenia z izolacji.
Jest to dobry czas na zmianę naszych poglądów i standardów. Dlatego okażmy beztroskę, pewność siebie i śmiałą ciekawość, ożywiającą twórczego ducha. Nasze wizje przelejmy na odważne zestawienia kolorystyczne, które przyniosą nową optymistyczną perspektywę. Dlatego zachęcamy do zabawy kolorem we włosach, tworzenia różnorodnych i magicznych stylizacji.

Tchnij kolor we włosy – START!

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa

Kontakt:
Sekretariat Szkoły tel/fax: (22) 849-62-18 e-mail: sekretariat@zso.edu.pl, www.zso.edu.pl

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się: 22 marca 2022 r.

 1. Karta uczestnictwa: do dnia 11.03.2022 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.zso.edu.pl, a następnie pobrać Kartę Uczestnictwa, którą po podpisaniu, z pieczątką szkoły prosimy przesłać:
 • skan na adres konkurs@zso.edu.pl
 • faksem (22) 849-62-18
 • pocztą na adres: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22,  ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa
 1. Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatna.
 2. Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Cele konkursu:

 • doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej;
 • motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań;
 • umożliwienie zawodnikom zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom;
 • promowanie idei konkursu, jako szeroko rozumianej aktywności twórczej uczniów
 • wyłonienie utalentowanych uczniów oraz zachęcenie ich do samorozwoju w zakresie sztuki fryzjerskiej

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs odbędzie się w całości w formie zdalnej
 2. Uczestnicy nagrywają całość wykonywanego zadania wraz z dokładnym przybliżeniem końcowej fryzury gotowej do oceny z każdej strony, wraz z całościowym wizerunkiem modelki.
 3. Film należy nagrać kamerą cyfrową albo telefonem komórkowym (układ poziomy) z możliwie najlepszą jakością oferowaną przez urządzenie (plików NIE należy montować)
  Zalecane parametry:
  – formaty pliku mp4, avi, wmv
  – rozdzielczość: 1280×720 lub 1920 x 1080
 4. Podpisany film (imię, nazwisko i szkoła) należy przesłać do dnia 11.03.2022 roku – na płycie CD/DVD (decyduje data otrzymania przesyłki),albo przez serwisy obsługujące przesyłanie dużych plików (e-mail: konkurs@zso.edu.pl) np.
  – Dysk Google (prosimy pamiętać o udostępnieniu plików)
  – Wetransfer.com (pliki do 2 GB)
  – TransferXL.com
 5. Uczestnicy – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z branży fryzjerskiej a także wytypowani przez zakład pracy, CECH (wiek 14 – 19 lat). Można zgłosić dowolną ilość kandydatów.
  Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt. (materiały, aparaty fryzjerskie, model, inne)
 6. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków Regulaminu konkursu.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona przez zawodnika i modelkę zgoda na przetwarzanie wizerunku.

Komisja Konkursowa

 1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr 22).
 2. W skład Jury wchodzą:
  członkowie CMC Poland, nauczyciele zawodu, fryzjerzy, styliści, pracodawcy, przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
 3. Jury Konkursu ocenia wg kryteriów zawartych w karcie oceny i przyznaje nagrody.
 4. Ocena Jury jest ostateczna.

KATEGORIA – FRYZJERSTWO DAMSKIE
Fryzura upięcie –„Siła koloru”

I. Regulamin Konkursu:

 1. Czas wykonania 120 minut
 2. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnej modelce.
 3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich.
 4. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
 5. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów neonowych.
 6. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania pracy.
 7. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
 8. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury. Wszystkie dodatki nie powinny przekraczać 40% objętości fryzury.

II. Ocena

 1. Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
 2. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
 3. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie.

III. Zwycięzcy konkursu:

 1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
 2. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.
 3. Dodatkowo zostaną wręczone wyróżnienia, przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.

SPONSORZY: