Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja zima 2022 r.

wpis w: Aktualności | 0

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2022 odbędą się:

W zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY:

Kwalifikacja AU.42 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
AU.42 (część pisemna) – 11 stycznia godz. 12.00
AU.42 (część praktyczna) – 10 stycznia godz. 13.00

Kwalifikacja AU.14 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.14 (część pisemna) – 11 stycznia godz. 10.00
AU.14 (część praktyczna) – 25 stycznia godz. 9.00 lub 15.00

W zawodach TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH oraz FRYZJER:

Kwalifikacja AU.26 – Projektowanie fryzur
AU.26 (część pisemna) – 11 stycznia godz. 10.00
AU.26 (część praktyczna) – 10 stycznia godz. 9.00

Kwalifikacja AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.21 (część pisemna) – 11 stycznia godz. 12.00
AU.21 (część praktyczna) – 25 stycznia godz. 9.00

Bardzo prosimy, o przyjście do szkoły najpóźniej 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Przydział zdających do sal będzie wywieszony na tablicy przy wejściu do szkoły oraz został wysłany Uczniom przez dziennik elektroniczny.