Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2021

wpis w: Aktualności, Egzaminy | 0

Przypominamy, że uczniowie zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2021 mają możliwość sprawdzenia wyników egzaminów, logując się do systemu przy pomocy kodów otrzymanych ze szkoły.

Informujemy, że szkoła nie udziela informacji telefonicznych o wynikach.

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydanie świadectw może nastąpić najwcześniej w dniu 8 kwietnia 2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną ostateczna decyzja dotycząca sposobu odbioru dokumentów zapadnie w terminie późniejszym. Informację umieścimy na naszej stronie internetowej.