Zajęcia ze Strażą Miejską

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 17.02, 19.02, 22.02, 24.02, 17.03 klasy pierwsze Technikum Odzieżowego, Fryzjerskiego i Szkoły Branżowej I stopnia uczestniczyły w zajęciach on-line dotyczących Prawnej odpowiedzialności nieletnich, które poprowadził pan Krzysztof Lehmann ze Straży Miejskiej.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi przepisów prawnych jak: czyn karalny, środki poprawcze, środki wychowawcze, przejawy demoralizacji, cyberprzemoc, a także poznać odpowiedź na pytania: czy po skończeniu 18 lat rodzice mają obowiązek utrzymywać dzieci? Jestem pełnoletni, nie mieszkam z rodzicami, czy muszę pomagać rodzicom, kiedy sobie nie radzą?

Pan Lehmann odwoływał się do praktycznych przykładów, zachęcając uczniów do wypowiadania własnego zdania na poruszane tematy.