Przedłużenie projektu

wpis w: Erasmus+ | 0

W ramach projektu planujemy zorganizować dla naszych uczniów dwie mobilności do Sewilli w Hiszpanii – maj 2019 i maj 2020, w ramach których odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności będzie uczestniczyć 20-osobowa grupa naszych uczniów; 10 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 10 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Opiekunami grup podczas staży w Hiszpanii będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele języka angielskiego zawodowego.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 druga mobilność naszych uczniów, zaplanowana na 02.05.2020 – 30.05.2020, została anulowana. Zgodnie z harmonogramem projektu, uczestnicy zdążyli zrealizować 75 na 85 godzin zaplanowanych działań przygotowawczych, uczestniczyli wraz z rodzicami w spotkaniu informacyjnym przygotowanym przez koordynatorów projektu, przygotowali swoje Europass CV w języku angielskim i przeprowadzili indywidualne rozmowy online z opiekunem naszej grupy z ramienia organizacji partnerskiej w Sewilli.

Z chwilą ogłoszenia pandemii COVID-19 stosowaliśmy się do wszystkich komunikatów i zaleceń wydanych przez FRSE, byliśmy w stałym kontakcie z opiekunem naszego projektu z ramienia FRSE, z koordynatorem naszej organizacji partnerskiej w Sewilli oraz z uczestnikami projektu i na bieżąco informowaliśmy wszystkie zainteresowane strony o anulowaniu mobilności majowej i o wstępnych planach przeniesienia jej na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z procedurami FRSE wnioskowaliśmy o przedłużenie naszego projektu o 12 miesięcy. Nasz wniosek o wydłużenie projektu z 24 do 36 miesięcy został pozytywnie rozpatrzony przez Agencję Narodową i będziemy kontynuować jego realizację do 31.10.2021 roku. Przy współpracy z organizacją pośredniczącą euroMind w Sewilli dokonaliśmy reorganizacji grupy drugiej mobilności i zaplanowaliśmy jej realizację na czerwiec 2021 roku.Uczestnicy są nadal bardzo zainteresowani odbyciem staży zagranicznych w Hiszpanii w zaproponowanym przez nas terminie.