Rekrutacja do drugiej mobilności

wpis w: Aktualności, Erasmus+ | 0

W dniu 28.02.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla oddziałów drugich TOiF w związku z możliwością aplikowania do projektu realizowanego w szkole w latach 2018 – 2020 „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę” w ramach programu Erasmus+. Uczniowie zostali zapoznani z Regulaminem określającym zasady naboru uczestników projektu. Uczniowie mogli zgłaszać chęć udziału w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy. Termin składania wniosków upłynął 31 maja 2019 r.
Kandydaci, którzy złożyli Formularz zgłoszeniowy zobowiązani byli w ramach pierwszego etapu rekrutacji do napisania Listu motywacyjnego w języku angielskim.
W dniu 17 czerwca 2019 r. na podstawie przyniesionych listów motywacyjnych odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim w ramach drugiego etapu rekrutacji kandydatów ubiegających się o udział w projekcie.