Fryzura inspirowana tekstami kultury

wpis w: Aktualności, Projekty | 0

     Projekt ma charakter interdyscypilinarny.
Jest połączeniem wiedzy zdobywanej na zajęciach z języka polskiego i pracowni wizualizacji. Jednocześnie utrwala wiadomości z zakresu analizy tekstów kultury oraz pobudza kreatywność w projektowaniu fryzur. Uczestnicy projektu na podstawie analizy obrazów stworzą stylizację fryzur nowoczesnych.
     Uczniowie w grupach 4-5 osobowych wybierają jeden obraz podczas wycieczki przedmiotowej do Muzeum Narodowego. Interpretują tekst ikonograficzny zgodnie z kartą analizy obrazu, następnie na podstawie wybranego tekstu kultury tworzą projekt fryzury nowoczesnej dowolną techniką rysunkową. Na zajęcia z języka polskiego przygotowują kartę analizy obrazu i opis obrazu, co sprawi, że utrwalą wiadomości z zakresu analizy tekstu kultury jednego z obowiązkowych elementów na egzaminie maturalnym w części ustnej.
     Po przygotowaniu projektu rysunkowego zrealizują projekt w konwencji 3D.
     Pełny opis projektu dostępny na stronie Nowej Ery
     Czas trwania projektu wrzesień 2017 do styczeń 2018.