Perły baroku w Muzeum Pałacu Króla Jana III

wpis w: Aktualności, z_odziezowy | 0

Dnia 24 października uczniowie z oddziału 1TLG w ramach realizacji projektu uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat: Perły Baroku w muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W trakcie zajęć młodzież dowiedziała się, że pałac wilanowski to jedyna barokowa rezydencja królewska w Polsce. Zrozumiała, że istotę barokowej architekturysą kwiecistość stylu, kompilacja symboliki z alegorią, aby wyrazić niepokój i ekspresywność egzystencjalną świata. Monumentalizm budowli ilustrują kolumny i pilastry obejmujące kilka kondygnacji. Ogromnym zaskoczeniem dla nich była informacja na temat budownictwa sakralnego, który wykorzystywał sklepienia i kopuły elipsoidalne. Zajęcia były świetnym rozszerzeniem wiedzy z zakresu sztuki barokowej,o której mówimy na lekcjach historii i języka polskiego. Wycieczka zakończyła się wyśmienitą ucztą w iście królewskim stylu w McDonaldzie.