Wszystko jest trucizną?

wpis w: Aktualności, z_scisle | 0

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną,” ta sentencja ojca nowożytnej medycyny Paracelsusa była mottem przewodnim wykładu wygłoszonego przez Panią dr hab. Beatę Krasnodębską-Ostręga w cyklu wykładów ciekawej chemii dla szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Tytuł wykładu; „Lepsze znane zło… czyli ocena rzeczywistego skażenia środowiska”.
Uczniowie zapoznali się między innymi z pojęciem „ksonobiotyk” co oznacza substancję sztucznie wprowadzoną do środowiska, o negatywnym na nie oddziaływaniu. Różne związki tego samego pierwiastka mogą mieć bardzo odmienne oddziaływanie na organizm ludzki. Mogą być silnie toksyczne lub być niezbędne do życia. Wykład uczniowie wysłuchali z dużym zainteresowaniem i jest on cennym uzupełnieniem treści programowych omawianych w dziale ”Leki”.