Na Uniwersytecie Warszawskim

wpis w: Aktualności, WIE | 0

Dnia 05 czerwca uczniowie Branżowej Szkoły Pierwszego stopnia brali udział w warsztatach społecznych na Wydziale Psychologii UW w ramach realizacji działań Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Celem zajęć było uwrażliwienie młodzieży na potrzebę tolerancji i szacunku dla odrębności kulturowej i religijnej mniejszości narodowych mieszkającej nie tylko w Polsce.
W czasie wykładu zostały omówione zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, rolą uprzedzeń i stereotypów w procesie wykluczenia , i niesprawiedliwego traktowania określonych grup społecznych. Młodzież miała możliwość zdobycia informacji na temat antysemityzmu. Dowiedziała się, że istotą Holokaustu był infrahumanizm, który doprowadził do dehumanizacji relacji międzyludzkich.
Ćwiczenia miały na celu przełamywanie negatywnych stereotypów na problemy grup mniejszościowych, skonfrontowanie uczniów z szeregiem nieprawdziwych informacji o różnych środowiskach narodowych. Warsztaty zainicjowały aktywność społeczną uczniów przez pryzmat humanistycznej postawy.