Finaliści V Olimpiady Odzieżowej

wpis w: Aktualności, Konkursy, z_odziezowy | 0

22 marca 2018 r. na Politechnice Łódzkiej odbył się III etap V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.
Z naszej Szkoły do Zawodów Centralnych przystąpiło 7 osób:

  • Wiktoria Całuch – 2TPMB
  • Nikola Chmiel – 2TPMB
  • Aleksandra Waśniewska – 2TPMA
  • Wiktoria Burzyńska – 3TA
  • Zuzanna Łatczak – 3TA
  • Aleksandra Mikus – 3TA
  • Kacper Tomaszewski – 3TA.

Wszyscy uzyskali tytuł: FINALISTY OLIMPIADY.
Nagrodą za poniesiony wysiłek w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych jest zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody i technik technologii odzieży oraz podwyższenie ocen rocznych z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Uczniów do Olimpiady przygotowała pani Iwona Włoskowicz.
GRATULUJEMY!