W muzeum historii Polski

wpis w: Aktualności, WIE | 0

Dnia 21 marca uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia zapoznali się z sytuacją ludności żydowskiej w Polsce. Podczas warsztatów edukacyjnych: Co się działo na Mątowie, analizowali teksty źródłowe, interpretowali informacje i formułowali sądy. Warsztaty pozwoliły uczniom poznanie dokumentów władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa regulujących sytuację Żydów.
Dnia 27 marca młodzież w czasie lekcji muzealnej na temat: Nie tylko Jan Karski dowiedziała się o postawie Polaków wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Zapoznała się z rolą i metodami działania Żegoty. Uczniów zainteresowały losy Ireny Sendlerowej, która otrzymała medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata – przyznawany przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem. Matka Dzieci Holocaustu przyczyniła się do ocalenia kilkuset żydowskich dzieci w czasie II wojny światowej.
Zajęcia edukacyjne umożliwiły pozyskanie wiedzy na temat mniejszości narodowych przez pryzmat historii Polski. Uświadomiły znaczenie roli poświęcenia w ratowaniu ludzkiego życia.