Jak zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w atmosferze?

wpis w: Aktualności, z_scisle | 0
Jak zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w atmosferze i wykorzystać go do produkcji paliw dowiedzieli się uczniowie 28 lutego 2018 uczestnicząc w wykładzie ciekawej chemii dla szkół ponadgimnazjalnych. Wykład zatytułowany „Nanostrukturalne układy katalityczne do konwersji CO2: generowanie prostych paliw i związków chemicznych” wygłosił prof. dr hab. Paweł Kulesza oraz dr hab. Iwona Rutkowska.
W pierwszej części wykładu dr Rutkowska w ciekawy sposób przedstawiła informacje o cyklu przemian CO2, omówiła efekt cieplarniany oraz przekonała o konieczności redukcji CO2 w atmosferze.
W drugiej części prof. Paweł Kulesza przedstawił zagadnienia związane z metodami przemiany CO2 w alternatywne paliwa.
Wykład był bogato ilustrowany co pozwoliło uczniom łatwiej zrozumieć trudne zagadnienia związane z katalizą niskotemperaturową.