Erasmus+ Job Shadowing

wpis w: Aktualności, Erasmus+ | 0

  W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu w programie Erasmus+ dwie nauczycielki –
p. Anna Skolimowska-Dudek i p. Aneta Starosta w dniach 29.04-05.05.2024 uczestniczyły w obserwacji systemu nauczania zawodowego w Hiszpanii. Jak nazwa wskazuje, „job shadowing” to „praca w cieniu” – obserwacja. Przez tydzień pobytu w Maladze  poznały bliżej organizację pracy w andaluzyjskiej oświacie, nauczycieli, wprowadzane innowacje i programy edukacyjne. Podczas realizacji mobilności uczestniczyły w międzynarodowych warsztatach dotyczących szkolenia hiszpańskiego systemu kształcenia. Zajęcia i spotkania zaowocowały wymianą doświadczeń miedzy nauczycielami min. z Litwy, Turcji, czy Francji
a przede wszystkim przełamały bariery językowe.

Kolejne dni obfitowały w poznawanie hiszpańskiej szkoły od strony praktycznej – uczestniczyły
w zajęciach realizowanych w Centro De Estudios Superiore De Hostelerìa.  Dzięki obserwacji zajęć praktycznych miały okazję porównać zajęcia zawodowe realizowane przez uczniów hiszpańskich szkół branżowych do tych, które realizowane są w Polsce. Po uczestnictwie w cyklu zróżnicowanych zajęć Panie miały możliwość przedyskutować z nauczycielami z innych krajów europejskich o najlepszych metodach pracy z uczniem, który kształci się zawodowo.

Po intensywnym tygodniu Pani Anna i Pani Aneta otrzymały certyfikaty od firmy partnerskiej Euromind za uczestnictwo w mobilności Erasmus+ oraz Europass. Międzynarodowe podsumowanie wspólnych działań  zakończyło się integracyjnym wyjściem na hiszpańskie tapas.  

Jest wiele możliwości na rozwijanie swojego warsztatu pracy oraz kompetencji zawodowych, ale „job shadowing” wydaje się być jedną z bardziej efektywnych, gdyż pozwala zdobyć ogrom doświadczeń zawodowych  przez bezpośrednią obserwację organizacji pracy. Ponadto „job shadowing”  sam w sobie powoduje iż pokonujemy bariery językowe i pogłębiamy kompetencję międzykulturową – w taki sposób najkrócej można podsumować uczestnictwo w mobilności w ramach „job shadowing”.

Codzienne relacje z pobytu nauczycieli można zobaczyć pod linkiem

https://www.facebook.com/groups/1163216961509090

Projekt realizowany w ramach PROGRAMU ERASMUS+ KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe
Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000126632 „Kształcimy zawodowców z pasją”