Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Dz. Mokotów

W dniu 18 grudnia 2023 uczniowie Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego odbyły wycieczkę do Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, gdzie uczestniczyły w lekcji bibliotecznej.  Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z działalnością bibliotek, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek oraz wyrabianie u młodzieży nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki.
Podczas spotkania kierownik BP Mokotów Pani Alina Trzaska zapoznała młodzież z pracą bibliotekarza, pokazała książki i zachęcała do ich wypożyczania. Uczniowie zwiedzili Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz uczestniczyli w lekcji bibliotecznej mającej na celu naukę korzystania z zasobów biblioteki oraz innych źródeł informacji.
Zajęcia składały się z dwóch części:
– zwiedzania BP Mokotów, podczas którego omówione zostały zasady korzystania ze zbiorów i usług, sposób organizacji księgozbioru, historia;
– prezentacji w sali biblioteki – praktyczne wyszukiwanie w katalogach bibliotek
i innych kwalifikowanych źródłach informacji.

Skip to content