Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Ogłoszenie wyników naboru wniosków na 2023 r.

Powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków na 2023 r.  Miło nam poinformować, że Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Warszawie   
poz.523

Skip to content