Program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Wsparcie potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz młodzieży, wspomaganie w nauce, bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych osobowych to tematyka dostępnych webinariów na YouTube. Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Zachęcamy do udziału.

W ramach projektu przygotowany został poradnik (dostępny poniżej) dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców pomocny w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić po powrocie ucznia z nauki zdalnej do klasy szkolnej. Publikacja pomoże w rozpoznaniu niepokojących sygnałów, wysyłanych przez uczniów i stanowi wsparcie w rozwiązywaniu potencjalnych trudności. Celem jest wyposażenie nauczycieli i opiekunów w narzędzie do trafnej diagnozy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku.

Poradnik dla nauczycieli …

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i psychologii klinicznej, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Kierowany jest on do rodziców i nauczycieli. Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej edukacji.
(Źródło treści: Kuratorium Oświaty w Warszawie)

Webinar: Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

Skip to content