Warsztaty w Powsinie

Wpływ modyfikacji roślin wykorzystywanych w przemyśle włókienniczym na ich właściwości makro- i mikroskopowe oraz cechy fizyczne (wytrzymałość, fakturę , sprężystość, higroskopijność, właściwości uczulające, właściwości sorpcyjne w odniesieniu do barwników i chemicznych środków wykończalniczych