Warsztat z zakresu zdrowia dla uczestników projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”

„Cykl życia wirusów, bakterii i grzybów. Objawy chorób jakie wywołują oraz ich wrażliwość na leki. Zapoznawanie z chorobami wywoływanymi przez drobnoustroje 
i metody ich zwalczania
„.

Wykład pn. ,,Choroby zakaźne w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, zakładach odnowy biologicznej i tatuażu” – Katarzyna Pawłowska, Oddział Promocji Zdrowia PSSE w m.st. Warszawie

Przestawia etiologię  chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych przenoszonych drogą przerwania ciągłości tkanek. Prezentacja opisuje czynniki chorobotwórcze szczególnie niebezpieczne w w/w środowisku pracy. Przedstawia opis poszczególnych bakterii, wirusów
i ich zakaźność. W zawartych materiałach przedstawiono przebieg i sposób leczenia poszczególnych jednostek chorobowych. Prezentacja wyjaśnia czym jest zjawisko antybiotykoodporności oraz zapoznaje słuchaczy z przykładowymi kampaniami profilaktyki zakażeń wirusami HCV, HBV, HIV.

Wykład pn. ,,Zasady higieny -dezynfekcja i sterylizacja w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu” – Maciej Bartoszewicz, Oddział Higieny Komunalnej PSSE w m.st. Warszawie

Omówione zostaną podstawowe zasady utrzymania czystości i higieny w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu. Zostaną wyjaśnione kwestie konieczności wdrożenia procedur higienicznych zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Na zakończenie przedstawione zostaną najczęściej stwierdzane uchybienia.