Panoptykon

Fundacja PANOPTYKON

Kontrolujemy kontrolujących

Działania strażnicze są podstawą wszystkiego, co robimy w Fundacji Panoptykon. To złożony proces, który spina jeden cel: zwiększenie kontroli społecznej nad praktykami nadzoru. Przyglądamy się obowiązującemu prawu, procesowi legislacyjnemu, działaniom władz publicznych i prywatnych firm. Śledzimy doniesienia medialne i słuchamy tego, co mówią ludzie. Analizujemy zebrane informacje, diagnozujemy problemy i reagujemy. Opiniujemy propozycje nowych aktów prawnych, zgłaszamy zastrzeżenia do obowiązujących przepisów i własne propozycje zmian, piętnujemy nadużycia i zaniedbania. Zabieramy głos w dyskusji i sami inicjujemy debatę publiczną.

Skip to content