Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu Regionalny Program Operacyjny Województwa MazowieckiegoOś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Planowany okres realizacji projektu: 1.04.2019 r. – 30.06.2021 r. Wartość projektu: 506 681,25 PLN Dofinansowanie z UE: 456 013,12 PLNBeneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów … więcej

Skip to content