WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE
PROJEKT POSZYJMY JAK ZA DAWNYCH LAT

     Grupa 20 uczniów klas 2TPMA i 2TPMB przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pt: ”Poszyjmy jak za dawnych lat..” w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych branży odzieżowej.

SPOTKANIE Z MISTRZEM JERZYM ANTKOWIAKIEM
     Wędrówkę w poszukiwaniu dawnych metod i technik projektowania i wykonywania odzieży rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy „Moda Polska – Jerzy Antkowiak” w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
     Ta historia rozpoczęła się w piwnicy domu Jerzego Antkowiaka w Komorowie. Właśnie tam projektant Tomasz Ossoliński odkrył imponujące archiwum ubrań z metką Mody Polskiej, które stało się punktem wyjścia do przygotowania przez niego wystawy na 60-lecie powstania marki. Efekty spotkania dwóch wybitnych arbitrów elegancji pokazało Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
     Prezentacja ubrań, dodatków, pamiątek i rysunków ze zbiorów Jerzego Antkowiaka oraz kolekcji muzealnych i prywatnych to punkt wyjścia do szerokiej refleksji nad modą jako zjawiskiem kulturowym i społecznym wraz z rządzącymi nią uniwersalnymi mechanizmami. Wystawa przybliża sposób funkcjonowania atelier projektanta, by następnie wprowadzić widza w przestrzeń pokazu mody. Tym samym otwiera pole do refleksji nad związkami między projektowaniem ubioru a sztuką, a więc sposobem funkcjonowania ubioru w muzeach i statusem mody w obszarze sztuk wizualnych.